มีลำต้นหญ้า ซึ่งนำมาบดแล้ว ควรเพิ่มอะไรไหม สำหรับวัวแม่ลูกอ่อน จ้า ช่วยด้วย 🙏🏻

มีลำต้นหญ้า ซึ่งนำมาบดแล้ว ควรเพิ่มอะไรไหม สำหรับวัวแม่ลูกอ่อน จ้า ช่วยด้วย :pray:t2: