มันเกิดจากอะไรครับ..และ เราจะแก้อย่างไร..ขอบคุณ ครับ

มันเกิดจากอะไรครับ…และ เราจะแก้อย่างไร…ขอบคุณ ครับ

2 Likes

เป็นโรครา ครับ ดูแลทางดิน
ทางใบ
ใช้ บาซิลัส พด6
พด3

2 Likes

ขอบคุณ ครับ