ปลูกมะกรูดไม่แต่ยอดสักที นับวันใบก็จะหมดเพราะหนอนมันกิน ขอวิธีทำให้มะกรูดแตกยอดหน่อยค่ะ

ปลูกมะกรูดไม่แต่ยอดสักที นับวันใบก็จะหมดเพราะหนอนมันกิน ขอวิธีทำให้มะกรูดแตกยอดหน่อยค่ะ

1 Like