สอบถามผู้รู้คะ ต้นมะเขือพวงทำมั้ยเป็นแบบนี้ แก้ไขยังไง

สอบถามผู้รู้คะ ต้นมะเขือพวงทำมั้ยเป็นแบบนี้ แก้ไขยังไง

1 Like

น่าจะโดนเพลี้ยลงเลยหงิก

1 Like

โดนละอองยาฆ่าหญ้าจากแปลงอ้อย หรือนาข้าว

1 Like