ในช่วงหน้าหนาว ปลูกผักบุ้งแล้วต้นไม้โต มีวิธีการดูแลและแก้ไขไหมค่ะ

ในช่วงหน้าหนาว ปลูกผักบุ้งแล้วต้นไม้โต มีวิธีการดูแลและแก้ไขไหมค่ะ

ฤดูหนาวพืชผักโตยากแบบนี้แหละครับ

1 Like