ยาตัวนี้ฉีดในนาที่ข้าวโตแล้วไดไหมคับ

ยาตัวนี้ฉีดในนาที่ข้าวโตแล้วไดไหมคับ

เกรงจะส่งผลกับข้าว

ไม่ควรพ่น เพราะเป็นยาคุมก่อนเมล็ดข้าวและเมล็ดหญ้างอก

2 Likes

มีตัวยาไหนแนะนำไหมคับ

หลังข้าวและหญ้างอกแล้ว ให้ใช้ยาฆ่าที่เลือกทำลายตามชนิดของหญ้าว่าเป็นใบแคบหรือใบกว้าง

1 Like

หญ้าใบกว้าง ใช้ 2,4-ดี หรือเมทซัลฟูรอน+คลอริมูรอนเทมิล
หญ้าใบแคบ ใช้ฟิโนซาฟอบ ฟลูอะซิฟอบ ควิซาโลฟอบ ฮาโลซิฟอบ หรือถ้ามีทั้งหญ้าใบกว้าง หาสารผสมสำเร็จรูปที่ฆ่าได้ทั้งใบกว้างและใบแคบ เช่น โพรพานิล+ไทโอเบนคาร์บ หรือโพรพานิล+2,4-ดี พ่นช่วงข้าวอายุไม่เกิน 20วัน และหญ้ามีใบจริง 3-5ใบ

1 Like