สวนยาง 25 ไร่ ควรขายน้ำยางหรือ ขายเป็นยางก้อน ขอวิธีทำยางก้อน

สวนยาง 25 ไร่ ควรขายน้ำยางหรือ ขายเป็นยางก้อน ขอวิธีทำยางก้อน

วันกรีดที่1 กรีดยางจากต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายของแปลงกรีด แล้วย้อนกลับมาต้นแรก บีบสารละลายกรดลงในถ้วยน้ำยางประมาณ 1 ช้อนแกง(15 ซีซี)ใช้ไม้สะอาดคน ยางจะจับตัวเป็นก้อนในเวลาไม่เกิน 45 นาที
วันกรีดที่2 ยางจะจับตัวเป็นก้อนที่สมบูรณ์ ให้จับก้อนยางตะแคงเพื่อให้เซรุ่มไหลออกมา อาจเก็บก้อนยางใส่ในภาชนะที่สะอาด กรีดยางเช่นเดียวกับวันแรก เดินย้อนกลับมา บีบสารละลายกรดในปริมาณครึ่งหนึ่งของวันแรก(1/2 ช้อนแกง)
วันที่3 หยุดกรีดเพื่อเก็บยาง ก้อนถ้วยในภาชนะที่สะอาด เมื่อเก็บแล้วให้คว่ำถ้วย น้ำเซรุ่มสาดไประหว่างแถวยางหรือเทใน ภาชนะแล้วนำไปเทในที่ที่เหมาะสมในวันที่ 4-5(วันกรีดที่3-4) นำยางก้อนถ้วยไปผึ่งบริเวณที่สะอาด