มะนาวอะไรที่ตลาดต้องการมากครับ ตอนนี้ลงมือปลูก แป้นจำรัส กับ แป้นบ้านแพ้ว ไปครับ

มะนาวอะไรที่ตลาดต้องการมากครับ ตอนนี้ลงมือปลูก แป้นจำรัส กับ แป้นบ้านแพ้ว ไปครับ

3 Likes