ปาล์มอายุ13ปีออกแต่ดอกผู้มากจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้างค่ะ

ปาล์มอายุ13ปีออกแต่ดอกผู้มากจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้างค่ะ

4 Likesปาล์มเป็นพืชสมบูรณ์เพศคือมีดอกเกสรตัวผู้และดอกเกสรตัวเมียในต้นเดียวกัน การจะทำให้ปาล์มติดทะลายมากกว่าดอกตัวผู้เป็นเรืองที่สามารถทำได้ ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายาม ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ครับ

  1. สายพันธุ์ดี ต้องไม่ปลูกลูกใต้โคน
  2. การจัดการดี การไว้ทางใบให้เหมาะสม ใช้เครื่องจักรหนัก เฉพาะถนนเมนไม่ต้องวิ่งทุกร่อง วางทางใบรักษาความชื้น ช่วยให้ดินร่วนซุย รักษาระดับค่า pH ประมาณ 5 - 5.5
  3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม ต่อเนื่อง ปาล์มระบบรากตื้น การใส่ปุ๋ยต้องสังเกตุว่าขาดธาตุไหน เน้นหลัก ๆ 5 ธาตุ ธาตุที่แสดงที่ใบแก่ N K Mg แสดงอาการคอลีบกิ่ว P แสดงอาการที่ใบยอดหรือหนามทะลายยาว B
  4. น้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ต้องหาวิธีให้น้ำ เพื่อให้ปาล์มสามารถนำปุ๋ยไปใช้ได้ต่อเนื่อง (อันนี้เป็นปัจจัยที่หลายสวนทำไม่ได้)

ถ้าทำได้ครบ อัตราดอกตัวผู้จะน้อยลง จะขาดคอช่วงสั้น ๆ ที่สำคัญผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
มีสวนทำได้อยู่ ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ได้ผลผลิตสูงระดับ 7 ตันกว่า ๆ /ไร่/ปี ถ้าอยู่ใกล้ ๆ มาชมได้นะครับจะได้มีไอเดียเพิ่ม และมีแรงบันดาลใจทำสวนปาล์ม

4 Likes

ควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไรครับ กรณีดอกผู้มากกว่าดอกเมีย