แนะนำวิธีปลูกต้นผักหวานป่าด้วยค่ะ

แนะนำวิธีปลูกต้นผักหวานป่าด้วยค่ะ

2 Likes

ปลูกผักหวานป่า
1นำดินส่งวิเคราะห์
2.ไถดะผาน3
3.ไถผาน7พรวนตากดิน 7-15 วันพร้อมปรับปรุงดินโดยใส่ปูนมาร์ล ตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยคอกเก่า 2.0 ตัน/ไร่+15-15-15อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ ตั้งแปลงสูง 30 เซนติเมตร หลังแปลงกว้าง 250 เซนติเมตรช่องว่างระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร
4.กำหนดระยะปลูกระยะปลูก100X200 เซนติเมตร (ระหว่างต้น 100 เซนติเมตร ระหว่างแถว 200เซนติเมตร)ปลูก 2 แถว/แปลง
5.การปลูก ด้วยกิ่งตัดชำ หรือกล้าเพาะเมล็ด ขุุดหลุมกว้าง50 เซนติเมตร ยาว50 เซนติเมตร ลึก50 เซนติเมตรโดยประมาณ ปลูกกล้าเพาะเม็ด หลุมละ 3 ต้น
6.การบำรุงต้นหลังย้ายปลูก 30 วันใส่ 15-15-15 +15-0-0+26.5CaOอัตรา30 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 25-7-7โรยข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ–
7.ให้น้ำสม่ำเสมอ ด้วยแบบน้ำหยด หรือหัวเหวี่ยง
8.พลางแสงและปลูกไม้ร่มเงา เช่น กล้วยหอม แค
9.กำจัดวัชพืช สม่ำเสมอโดยวิธีกล ดอน ดาย ถาก
10. สงสัยเข้าไปค้นหาที่กลุ่มผักหวานป่า อ.บ้านหมอ สระบุรี หรือติดต่อเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านประสานให้

1 Like

ขอบคุณค่ะ