ส้มใบเหลืองต้องใช่อะไร

ส้มใบเหลืองต้องใช่อะไร

ส้มใบเหลืองต้องใช่อะไร
กรุณาส่งรูปแนบมาให้ดูด้วยครับ