ต้นข้าวโพดปลูกในกระถใหญ่ ใบเริ่มเหลือง จะทำอย่างไรดี

ต้นข้าวโพดปลูกในกระถใหญ่ ใบเริ่มเหลือง จะทำอย่างไรดี

2 Likes

อากาศร้อนพืชจะขาดไรโตรเจนเร็วมาก ใบล่างเหลือง