ต้นมะละกอขึ้นหนาแน่นแบบนี้ จะได้ผลไหมครับจะต้องแยกต้นไหมครับขอบคุณครับ

ต้นมะละกอขึ้นหนาแน่นแบบนี้ จะได้ผลไหมครับ
จะต้องแยกต้นไหมครับ
ขอบคุณครับ

1 Like