สวนมะพร้าวหญ้าเยอะมากใช้ยาฆ่าหญ้าแบบใหนใด้ค้ะใครรุ้ช่วยตอบด้วยค่ะ

สวนมะพร้าวหญ้าเยอะมากใช้ยาฆ่าหญ้าแบบใหนใด้ค้ะใครรุ้ช่วยตอบด้วยค่ะ

1 Like

1.มะพร้าวขนาดใหญ่ ใช้ไกลโฟเสตหรือกลูโฟซิเนต
2.มะพร้าวเล็กใช้กลูโฟซิเนต โดยใช้ที่ครอบหัวฉีดกันละอองไปโดนยอดและใบมะพร้าว

2 Likes

ขอบคุณค่ะ