ขออนุญาตสอบถามครับ มะละกอมีอาการใบแห้งตายดังรูป และต้นอื่นเริ่มใบเหลือง เกิดจากอะไรครับ

ขออนุญาตสอบถามครับ มะละกอมีอาการใบแห้งตายดังรูป และต้นอื่นเริ่มใบเหลือง เกิดจากอะไรครับ