อยากมะละกอ พันธุ์ขรั้งค่ะ

อยากมะละกอ พันธุ์ขรั้งค่ะ