ขอถามผู้รู้ครับ ผมปลูกมะเขือพอจะออกลูกใบจะเป็นตามรูปครับต้องแก่ด้วยอะไรครับ

ขอถามผู้รู้ครับ ผมปลูกมะเขือพอจะออกลูกใบจะเป็นตามรูปครับต้องแก่ด้วยอะไรครับ