ปล้วยหอมทองไล้กตั้งทอ้งควรใส่ปุ๋ยสรูตใหนดีครับใครเคยปลูกชว้ยแน่นำหน่อยครับ

ปล้วยหอมทองไล้กตั้งทอ้งควรใส่ปุ๋ยสรูตใหนดีครับใครเคยปลูกชว้ยแน่นำหน่อยครับ

1 Like