ขออนุญาตสอบถามครับทุเรียนมีอาการ ใบเป็นแบบนี้ ที่ลำต้นมีรอยเป็นสีดำๆและช้ำกดยุบ ไม่ทราบเป็นโรคอะไรและต้องใช้สารกลุ่มไหนใ

ขออนุญาตสอบถามครับทุเรียนมีอาการ ใบเป็นแบบนี้ ที่ลำต้นมีรอยเป็นสีดำๆและช้ำกดยุบ ไม่ทราบเป็นโรคอะไรและต้องใช้สารกลุ่มไหนในการแก้ไขครับ

2 Likes

๑. อาการบนใบ เนื่องจากไม่สมดุลย์ของธาตุอาหาร ทำให้เชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนส เข้าทำลายเล็กน้อย เด็ดใบเป็นโรคทิ้งนอกแปลงปลูก ดูแลัให้พืชได้รับธาตุอาหารเพียงพอ
๒. น่าจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรค รากเน่าโคนเน่า ที่มีสาเหตุจากเชื้อราชั้นต่ำในดิน ไฟทอปทอร่า
๒.๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ*เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
หรือ
๒.๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด

๒.๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ*

๒.๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.