อยากทราบว่าเป็นโรคอะไรครับ

อยากทราบว่าเป็นโรคอะไรครับ

2 Likes

น่าจะเริ่มจากเชื้อ ไฟทอปทอร่า ที่เป็นสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า และ ทำให้ผลเน่าด้วย หลังจากนั้นจะมีเชื้อ พิเที่ยมเข้าทำลายซ้ำเติม (ดูจากลักษณะเส้นใย จะมีสีขาว ถ้าเขี่ยดูจะเหกนียวแนบไม่กับผล))

1 Like