โรคใบด่างมะละกอเกิดจากอะไร

โรคใบด่างมะละกอเกิดจากอะไร

ไวรัสครับ แมลงปากดูดเช่นพวกเพลี้ยพามา