ขอคำแนะนำหน่อยครับทำให้ทุเรียนเปลือกบางควรใส่ปุ๋ยยังงัยครับ

ขอคำแนะนำหน่อยครับทำให้ทุเรียนเปลือกบางควรใส่ปุ๋ยยังงัยครับ

1 Like