ปลูกละมุดออกดอกไม่ติดลูก มีวิธีใดบ้างค่ะทำให้ติดลูก

ปลูกละมุดออกดอกไม่ติดลูก มีวิธีใดบ้างค่ะทำให้ติดลูก

1 Like

ตัดแต่งกิ่ง รดน้ำหลังให้ปุ๋ย 8-24-24 แล้วทำการงดการให้น้ำเพื่อกระตุ้นให้ออกดอก

งดน้ำกี่วันครับ ดอกถึงจะออก