สอบถามหน่อยครับ โหระพาเป็นโรคแบบนี้ควรแก้ยังไงครับ

สอบถามหน่อยครับ โหระพาเป็นโรคแบบนี้ควรแก้ยังไงครับ

13 Likes

ได้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชอะไรไปบ้างแล้ว พ่นผสมกับอะไรบ้าง

1 Like

สงสัยจะสำลักยูเรีย

1 Like

ผมพ่นแมนโครเเชบ ผสมกับออโมนฟาสโกล ครับ

แล้วต้องทำไงบ้างครับ

ลักษณะใบที่เป็นปื้นดำ เป็นอาการของโรคราน้ำค้าง แต่สงสัยว่าในภาพ ทำไมต้นเหี่ยวตายไปมาก เป็นหลังจากกพ่นสารตามที่บอกหรือไม่ เพราะไม่ทราบว่าฟาสโกล คือปุ๋ย หรือ ฮอร์โมนประเภทไหน มีส่วนประกอบอะไร
แต่ลักษณะที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นพิษของสารที่พ่นต่อพืช
ต้นที่เหลือ ถ้าจะพิจารณาเฉพาะโรคราน้ำค้าง สารป้องกันกำจัดโรคพิชที่มีประสิทธิภาพสำหรับเราน้ำค้างเช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
เวลาใช้อย่าผสมกับปุ๋ยน้ำ หรือฮอร์โมนใดๆ เพื่อป้องกันอาากรเกิดพิษต่อพืช