ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ถามผู้รู้หน่อยครับ

ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ถามผู้รู้หน่อยครับ

5 Likes

ทุเรียนยอดเฟ็ดอาจเนื่องจากมีตายอดผิดปกติก่อนที่จะแตกยอดใหม่ก็เลยทำให้ยอดที่แตกใหม่บิดเบี้ยวผิดรูปไป

ขอบคุณครับ

ตัดยอดที่คดงอออก ไม่นานจะแตกยอดใหม่ไปแทน

1 Like

ขอบคุณครับ