กล้วยพันธ์อะไร ต้นสูงมาก ปีที่แล้วลูกลีบหมด ปีนี้มีเปล่งไงบ้าง

กล้วยพันธ์อะไร ต้นสูงมาก ปีที่แล้วลูกลีบหมด ปีนี้มีเปล่งไงบ้าง

4 Likes

ภาพมองไม่ชัดนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นกล้วยพาโล ปลีหาย หรือกล้วยตีนเต่า

มีปลีครับ ตัดออกแล้ว