ขอถามผุ้รุ้ฉันปลุกหอมทำใมไม่งามเลยต้นก่เล่กเตี่ยๆหัวก่ฝอยๆใช้ปุ่ยอะไรถึงจะและหัวใหญ่ๆ

ขอถามผุ้รุ้ฉันปลุกหอมทำใมไม่งามเลยต้นก่เล่กเตี่ยๆหัวก่ฝอยๆใช้ปุ่ยอะไรถึงจะและหัวใหญ่ๆ

1 Like

ให้ปุ๋ย13-13-21เสริมด้วยแคลเซี่ยม โบรอน+สังกะสีและแม็กนีเซี่ยม