ตัดหญ้าในสวนยางแล้ว 1 เดือน แต่มีอุปสรรคใส่ปุ๋ยไม่ได้ ตอนนี้หญ้าขึ้นใหม่ ยังใส่ปุ๋ยได้ไหม ควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์

ตัดหญ้าในสวนยางแล้ว 1 เดือน แต่มีอุปสรรคใส่ปุ๋ยไม่ได้ ตอนนี้หญ้าขึ้นใหม่ ยังใส่ปุ๋ยได้ไหม ควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์

1 Like