ขา้วต่นกล้าได้ยี่สิบวันไส่ปุ๋ยเกลือแล้วปลายไบไหม้เลิ่มเหลืองลงมาโครนต่นเหมือนจะเปลื่อยแก้ขัยยังไงดีครับแต่ก็มีน้ำอยู่ในน

ขา้วต่นกล้าได้ยี่สิบวันไส่ปุ๋ยเกลือแล้วปลายไบไหม้เลิ่มเหลืองลงมาโครนต่นเหมือนจะเปลื่อยแก้ขัยยังไงดีครับแต่ก็มีน้ำอยู่ในนารับ

ปุ๋ยเกลือคือสูตรไหนครับ ขอทราบสูตรหน่อย