ทุเรียนใบเล็กใบออกเหลืองไม่เขียวโตช้าแก้ไขอย่างไรขอคำแนะนำผู้รู้ครับ

ทุเรียนใบเล็กใบออกเหลืองไม่เขียวโตช้าแก้ไขอย่างไรขอคำแนะนำผู้รู้ครับ