ควรฉีดยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าแมลงกีวันครั้ง

ควรฉีดยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าแมลงกีวันครั้ง

กรณีแมลงและไรศัตรูพืช ความถี่ในการพ่นสารจะขึ้นกับการระบาด และประสิทธิภาพของสารแต่ละกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ ชนิดของสารเคมีหรือชีวภัณฑ์ และคุณสมบัติของสารว่ากินตาย ถูกตัวตาย หรือดูดซึม ดังนั้นเกษตรกรควรศึกษาข้อมูลทั้งชนิดของศัตรูพืช วิธีการจัดการโดยวิธีผสมผสาน ชนิดของสารและคุณสมบัติของสารดังกล่าวข้างต้น กรณีที่ถูกต้องที่สุดคือ ตรวจนับศัตรูพืชก่อนพ่นทุกอาทิตย์ วันไหนพบแมลงเกินระดับที่จะเกิดความสูญเสียผลผลิต ค่อยพ่นสาร ถ้าต่ำกว่าก็เลื่อนออกไป เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจักจั่น 1-2ตัวต่อใบ เพลี้ยกระโดด 10ตัวต่อกอ หนอนกอข้าวมียอดเหี่ยว 10% หนอนห่อใบข้าว ใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% กรณีพบเกินระดับดังกล่าวอาจพ่นติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน แต่พอแมลงต่ำกว่าระดับก็หยุดพ่น หรือยืดเวลาออกไป

1 Like