ช่วยแนะนำว่าใสปุ๋ยอะไร

ช่วยแนะนำว่าใสปุ๋ยอะไร

สูตรเสมอค่ะ อ่านเพิ่มที่นี่คะ่ ปลูกทุเรียนให้รอด