สาเหตุทีทำให้ไม้ผลเปลือกหนาเช่นทุเรียน ขนุน หรือผลไม้ต่างๆเพราะขาดธาตุอาหารตัวไหนหรือสายพันธ์

สาเหตุทีทำให้ไม้ผลเปลือกหนาเช่นทุเรียน ขนุน หรือผลไม้ต่างๆเพราะขาดธาตุอาหารตัวไหนหรือสายพันธ์

3 Likes

เป็นได้ทั้งสองข้อครับ สมดุลย์ธาตุอาหาร สายพันธุ์ แล้วก็มีสภาพแวดล้อมครับ ถ้าได้ไนโตรเจนเยอะๆช่วงติดผล เปลือกก็จะหนาหน่อยครับ ซึ่งไนโตรเจนก็ไม่ได้มาจากปุ๋ยอย่างเดียว ฝนก็มีไนโตรเจนครับ

2 Likes