สอบถามคับถ้าจะปลูกตะไค่รกีเดือนถึงจะเก็บขายได้คับ

สอบถามคับถ้าจะปลูกตะไค่รกีเดือนถึงจะเก็บขายได้คับ