ผมมีหน้าดินจากธรรมชาติ ต้องการผสมให้เป็นดินปลูกสำหรับพริกมะเขือยาวหรือผักสวนครัวโดยปลูกลงในเข่งต้องใช้อะไรเป็นส่วนผสมและ

ผมมีหน้าดินจากธรรมชาติ ต้องการผสมให้เป็นดินปลูกสำหรับพริกมะเขือยาวหรือผักสวนครัวโดยปลูกลงในเข่งต้องใช้อะไรเป็นส่วนผสมและอัตราส่วนเท่าไรครับผสม

1 Like