สอบถามค่ะหนูขุดสระใหม่แต่ดินเปรี้ยวค่ะทำไงหายค่ะ

สอบถามค่ะหนูขุดสระใหม่แต่ดินเปรี้ยว​ค่ะทำไงหายค่ะ

2 Likes

เปรี้ยวเท่าไหร่ครับ(pH) ถ้าดินเปรี้ยวสามารถใช้โดโลไมท์ปรับปรุงดินได้แต่ต้องรู้ก่อนว่าเปรี้ยวเท่าไหร่