หอน กินยอด ข้าวโพดใช้ยาอะไรฉีดหายค่ะ

หอน กินยอด ข้าวโพดใช้ยาอะไรฉีดหายค่ะ

2 Likes

หนอนกระทู้ป่าวคะ ถ้าใช่สูตรอาจารย์สุเทพตามนี้ค่ะ

หนอนผีเสื้อกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.วิธีกล ใช้การเก็บกลุ่มไข่หรือเก็บหนอนไปทำลาย ในช่วงไม่รุนแรงจะลดการระบาดได้
2.ใช้บีที ชีวภัณฑ์ที่เจาะจงกับหนอนผีเสื้อ
การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1อะซีเฟต ไตรคลอร์ฟอน ไทโอไดคาร์บ
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม 6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน (ฆ่่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม 18เมทอกซี่ฟีโนไซด์
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-กลุ่มสารผสมสำเร็จรูป กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
กลุ่ม28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน
กลุ่ม28+4คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม ฟลูเบนไดเอไมด์+ไทอะโคลพริด
ใช้สารอย่างน้อย 3-4กลุ่ม สลับกันป้องกันหนอนดื้อยา ลองเลือกสารที่ไม่เคยใช้ไปสลับดู

3 Likes

อีมาเมกติน+พิโพนิล+ยาจับใบเบต้าสปีด