มีพื้นที่แต่ไม่รู้จะปลูกอารัยดี... ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะและดูแลรักษาง่าย

มีพื้นที่แต่ไม่รู้จะปลูกอารัยดี… ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะและดูแลรักษาง่าย

1 Like

มีพื้นที่แต่ไม่รู้จะปลูกอารัยดี… ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะและดูแลรักษาง่าย
1ลองปลูกผักกินใบง่ายๆเช่นผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง
2.ไม้ผลเล็กออกผลเล็ว ชมพู่ ฝรั่ง มะนาว
3.เก็บดินส่งวิเคราะห์ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.ปรับพื้นที่พร้อมกับปรับปรุงดินใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน
5.เลือกชนิดและวางแผนปลูกพืช

ปลูกต้นมะม่วงหิมะพานคับ10ไร่ของผมได้ปีละ200000บาทคับปลูกทีเดียวไม่ต้องทำอะไรเลย2ปีครึ่งเริ่มเป็นเงินแล้วคับ