ปลูกมะนาวพันธ์ุตาฮิติไว้ 3 ต้น. พุ่มเมตรครี่ง. ออกดอกดีเต็มต้น. ไปไปมามา. เมื่อติดผลได้ ขนาดเม็ดถั่วดำ. ผลก็ร่วง. เหลื

ปลูกมะนาวพันธ์ุตาฮิติไว้ 3 ต้น. พุ่มเมตรครี่ง. ออกดอกดีเต็มต้น. ไปไปมามา. เมื่อติดผลได้ ขนาดเม็ดถั่วดำ. ผลก็ร่วง. เหลือต้นละลูกสองลูก. เป็นอย่างนี้มานานแล้ว. ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรดี ขอถามเพื่อนๆที่มีประสพการณ์ครับ

ปลูกมะนาวพันธ์ุตาฮิติไว้ 3 ต้น. พุ่มเมตรครี่ง. ออกดอกดีเต็มต้น. ไปไปมามา. เมื่อติดผลได้ ขนาดเม็ดถั่วดำ. ผลก็ร่วง. เหลือต้นละลูกสองลูก. เป็นอย่างนี้มานานแล้ว. ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรดี ขอถามเพื่อนๆที่มีประสพการณ์ครับ

มะนาวตาฮิติออกดอกติดผลเล็กแล้วร่วง
1ดอกและเกสรไม่สมบูรณ์แข็งแรงผสมไม่ติด
2.อาหารสะสมไม่เพียงพอเลี้ยงผลอ่อน

การแก้ไข
1.ควรเตรียมต้นใหสมบูรรณ์ ตัดแต่งกิ่ง ใปุ๋ยคอกเก่า+16-16-16+15-0-0+26.5CaO 2 ครั้ง
2.ช่วงปลายฝนก่อนออกดอกบำรุงด้วยปุ๋ย8-24-24+ แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
3.หรือให้ปุ๋ยทางใบ 0-52-34่แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
4.ก่อนออกดอกควรงดการให้น้ำจนใบเหลืองเริ่มร่วง
5.แล้วเริ่มให้น้ำใหม่ ให้ปุ๋ยทางใบ 0-52-34่ แคลเซี่ยม-โบรอนผสมสาหร่ายสะกัดมะนาวจะออกดอก

2 Likes

ขอบคุณมากครับคุณมนู