ยาเชื้อรา ฉีดทุเรียนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ฉีดช่วงเช้า หรือช่วงเย็นครับ (เห็นชาวสวนเขาบอกมาว่าช่วงใกล้ค่ำดีสุด)

ยาเชื้อรา​ ฉีดทุเรียนให้ได้ประสิทธิภาพ​สูงสุด ใช้ฉีดช่วงเช้า​ หรือช่วงเย็นครับ
(เห็นชาวสวนเขาบอกมาว่าช่วงใกล้ค่ำดีสุด)​ แต่ไม่มีคำอธิบาย​ว่าดีเพราะอะไร?
#ยา​ ฟอสอีทิล-อ​ะ​ลูมิเนียม​

8 Likes

สารป้องกันกำจัดโรคพืช พ่นในช่วงก่อนมืดจะดีที่สุด เพราะถ้ามีสารเคลือบอยู่บนใบ(สารประเภทสัมผัส) เมื่อไม่มีแสงสว่าง สปอร์ของเชื้อราจะงอกเส้นใยออกมาใหม่ๆ สัมผัสกับสารที่เคลือบอยู่บนใบจะตายได้หรือทันที ทำให้หมดโอกาสที่จะเจริญเข้าไปในใบพืช หรือหลงเหลือรอดเข้าไปในใบพืชบางส่วน ถ้าใช้สารสัมผัสอย่างเดียวเชื้อราก็จะเจริญต่อในใบพืชและพัฒนาจนสร้างสปอร์ออกมาแพร่พันธุ์ได้ต่อไป
แต่ถ้าพ่นเฉพาะสารประเภทดูดซึม ซึ่งจะซีมเข้าไปอยู่ในใบพืช เมื่อสปอร์งอกออกมาจะพัฒนาเจริญเข้าไปในใบพืชได้ทั้งหมด เมื่อไปเจอสารที่อยู่ในใบพืชเชื้อจะถูกทำลาย แต่ถ้าเข้่ไปในปริมาณมากๆ สารฯอาจจะกำจัดได้ไม่หมด มีการพัฒนาจนสร้างสปอร์ออกมาได้บ้าง
ดังนั้นการใช้สารที่ถูกต้องคือใช้สารโดยผสมทั้งประเภทสัมผัสเป็นเกราะภายนอก และ สารดูดซึมเป็นเกราะภายใน จะทำให้ควบคุมโรคได้เกือบทั้งวงจร และเวลาพ่นที่ดัที่สุดคือเวลาเย็นใกล้ค่ำดีที่สุด อย่างที่ท่านทราบมา

2 Likes