ปลูกดอกทานตะวัน..แต่ไม่ค่อยโต?

ปลูกดอกทานตะวัน…แต่ไม่ค่อยโต?

1 Like

เท่าที่เห็น ร่มเงาเยอะเกินไปครับ ทานตะวันต้องการแดดจัดตลอดวัน