มีที่นา2ไร่ จะหันมาปลูกปาล์มควรจัดการพื้นที่อย่างไร?

มีที่นา2ไร่ จะหันมาปลูกปาล์มควรจัดการพื้นที่อย่างไร?

บางคนจะแนะนำให้ทำสวนผสม เพราะพื้นที่น้อย ที่บ้านปลูก 5ไร่(ราวๆ100ต้น)​ได้น้อย แต่ถ้าไม่มีเวลามากนักก้ปลูกปาล์มทิ้งๆไว้ได้ (ราวๆ40​-44ต้น)ถ้าน้ำท่วมแนะนำขุดร่อง

1 Like