เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้องใช้บ่อดินลึกเท่าไรครับ

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้องใช้บ่อดินลึกเท่าไรครับ

4 Likes

ไม่จำเป็นต้องลึกครับ เวลาตีน้ำวนอากาศจะไม่ถึงครับ

1 Like