ปลูกผลไม้แผนที่ดินเหนียวขึ้นไหมครับ

ปลูกผลไม้แผนที่ดินเหนียวขึ้นไหมครับ

คำถามคืออะไรนะคะ