ผมอยากทราบว่าฟักทองมันขาดปุ๋ยหรือเพี้ยขาวกันแน่ครับผมเลยนำปุ๋ยเคมีไส่พร้อมรดนํ้าชุ้มๆครับ

ผมอยากทราบว่าฟักทองมันขาดปุ๋ยหรือเพี้ยขาวกันแน่ครับผมเลยนำปุ๋ยเคมีไส่พร้อมรดนํ้าชุ้มๆครับ

3 Likes

อาการขอบใบแห้งขาวนั้น เป็นอาการเกิดพิษของพิษจากการปฏิบัติ ต่อพืช เช่น ปุ๋ยเข้มข้นเกินไป สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ไม่เหมาะสม เช่นการผสมกันหลายชนิดเกินไป จนทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่ายาร้อน หรือ อื่นๆที่ปฏิบัติต่อพืช

1 Like

ฟักทองขาดการดูแลเป็นทั้งเพลี้ยแป้งไวรัสราน้ำค้างขาดปุ่ย/มีน้อยก็ใปปุ๋ยรดน้ำธรรมดาถ้าปลูกเยอะก็ไถทื้งครับ

ผมอยากทราบว่าฟักทองมันขาดปุ๋ยหรือเพี้ยขาวกันแน่ครับผมเลยนำปุ๋ยเคมีไส่พร้อมรดนํ้าชุ้มๆครับ

วันนี้ฟักทองท่านอาการน่ากลัว เลี้ยงต่อก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทั้งขาดอาหาร หลัก/รอง ศัตรูพืช ที่สำคัญต้นอายุมากแล้วอยู่ไม่นานเถาก็โทรมแล้ว
ผมว่าไถแล้วปลูกใหม่ เอาให้ดีเลย

1 Like