ปลูกห่างกันสองเดือนแต่การปลูกแตกต่างกันครับต้นที่ปลูกก่อน ยังไม่โตเลยสาเหตุจากอะไรครับ

ปลูกห่างกันสองเดือนแต่การปลูกแตกต่างกันครับต้นที่ปลูกก่อน ยังไม่โตเลยสาเหตุจากอะไรครับ

4 Likes

ระบบรากของต้นแรกอาจะไม่สมบูรณ์เท่าต้นที่ปลูกทีหลัง

1 Like

มีวิธีไหมครับ

วิธีแก้ไขอย่างไรคนับ

ปลูกห่างกันสองเดือนแต่การปลูกแตกต่างกันครับต้นที่ปลูกก่อน ยังไม่โตเลยสาเหตุจากอะไรครับ

ต้นที่หงอยเหมือนขาดธาตุอาหาร อ่อนแอเนื่องจากระบบรากไม่ดี ควรทำการ

1.การพรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตรหากดินเหนียวจับปึกให้ผสมแกลบดิบคลุกเคล้า+สารเคมีป้องกันกำจัปลวกหรือแมลงไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง และฆ่าปลวกและแมลง ช่วยให้รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1และ2.2
2การใส่ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaOหรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง พร้อมกับปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TE
3.หากไม่ได้ผลขุดออกไปเลย