สอบถามครับมีพื้นที่5ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวมาตั้งแต่สมัยตายาย อยากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในสภาพดินที่ทำนามาตลอดถ้าปลูกอย่า

สอบถามครับมีพื้นที่5ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวมาตั้งแต่สมัยตายาย อยากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในสภาพดินที่ทำนามาตลอดถ้าปลูกอย่างอื่นอะไรที่เหมาะที่สุดครับช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

2 Likes

อาจจะไม่ได้ตอบคำถามได้ตรงๆ แต่อยากให้พิจารณาเรื่องอื่นประกอบครับ เช่นเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแล้วมีตลาดรับซื้อหรือมีความสามารถในการแปรรูปได้มั้ย มีแรงงานในการจัดการมั้ยเช่นถ้าปลูกผักแล้วต้องเข้าไปดูแลทุกวันสามารถทำได้หรือไม่ ทุนและระยะเวลาในการรอคอยได้นานขนาดไหน เช่นปลูกไม้ผลกว่าจะได้เก็บต้องมี4-5ปีเป็นอย่างน้อย ระหว่างนั้นจะขาดรายได้สามารถอยู่ได้มั้ย มีแหล่างน้ำเพียงพอในหน้าแล้งมั้ย ดินพอปรับปรุงกันได้ครับแต่ปัจจัยที่ว่ามาอยากให้ลองพิจารณาเพิ่มดู

1 Like