มะนาวเกิดราสนิมเป็นเพราะอะไร แก้ไขยังงัยครับ

มะนาวเกิดราสนิมเป็นเพราะอะไร แก้ไขยังงัยครับ

3 Likes

ไม่ใช่ราสนิม แต่เป็นไรสนิมส้ม เป็นกลุ่มไรสี่ขาทำลายตั้งแต่ผลเล็ก รุ่นนี้รักษาไม่ได้แล้ว ต้องป้องกันรุ่นต่อๆไป

ไรสนิมส้มเป็นกลุ่มไรสี่ขาทำให้ผลส้ม มะนาวเป็นลายขี้กลากสีน้ำตาล ปัจจุบันจะดื้อยาเร็วมาก เพราะ7วันก็ออกลูกแล้ว ดังนั้นควรมียา 3-4กลุ่มใช้หมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกลุ่มกัน สารที่มีประสิทธิภาพกับไรสี่ขา
ก. กลุ่มยาพื้นที่ใช้กำจัดแมลงแต่จะควบคุมปริมาณไรสี่ขาได้
-กลุ่ม1 อีไทออน ไดคลอร์วอส ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่
ข. กลุ่มที่ใช้กำจัดไรแดงแต่ใช้กำจัดไรสี่ขาได้ด้วย ได้แก่
-กลุ่ม12 เฟนบูทาตินออกไซด์ โพรพาไกต์ เตตระไดฟอน
-กลุ่ม19 อามีทราซ
-กลุ่ม21 ไพริดาเบน เฟนไพรอคซิเมต ทีบูเฟนไพแรด ฟีนาซาควิน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน
-กลุ่มอื่นๆ ไวท์ออย ปิโตรเลียมออย กำมะถัน(ซัลเฟอร์)
หมายเหตุ ในฉลากยากำจัดแมลงมีหมายเลขกลุ่มกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว สารที่ใช้กำจัดไรแดงในกลุ่ม 10, 20 และ 25 ไม่มีประสิทธิภาพกำจัดไรสี่ขา