ต้นมะละกอใบหงิก เหลือ เป็นโรคอะไร มีวิธีแก้ไขไหมครับ

ต้นมะละกอใบหงิก เหลือ เป็นโรคอะไร
มีวิธีแก้ไขไหมครับ

2 Likes

อาจโดนไรแดง เพลี้ย
หรือรา
พ่นน้ำหมัก ไล่แมลง
ใช้น้ำด่างขี้เถ้าเหลือจากหมูกะทะ เทลงโคน

1 Like

ลองใช้ไตรโครเดอร์ม่าฉีดพ่นและโรยใ่ส่โคนต้นดูจ้า

1 Like

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ไปแตงรานเพราะฉีดยาแรงไปทำไห้ไปไห้มตอ้งทำอยา่งไร