สอบถามครับใช้ปูนขาวแก้ดินแข็งได้ไหมครับ

สอบถามครับใช้ปูนขาวแก้ดินแข็งได้ไหมครับ

2 Likes

แก้ดินแข็งแนะนำเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดครับ ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงในดิน ปูนขาวจะช่วยเรื่องคุณสมบัติทางเคมีเช่นความเป็นกรดด่างของดิน